handen

Coaching en Counseling

Begeleiding vanuit coaching, counseling, managmentfilosofie en psychologie. Van alles wat, een holistische ofwel eclectische aanpak in mijn eigen stijl:
Een begeleider staat je bij in je persoonlijke ontwikkeling van levensstijl en -houding, draagt bij aan het activeren van je krachten en overgaan tot actie. De begeleider is daarbij neutraal, een objectief klankbord en stimuleert tot reflectie. Het gaat om bijvoorbeeld:

  • het verruimen van je bewustzijn, bijvoorbeeld: ‘Hoe gaat het eigenlijk met me? Hoe voel ik me? Wat merk ik op?’
  • inzicht in het eigen doen en laten en de consequenties daarvan
  • vragen beantwoord te krijgen op wat bij je past en wat niet

Kortom: om zelf tot inzicht te komen, de richting en vervolgstappen helder te krijgen, en obstakels te overwinnen. Onderstaande methoden en technieken kunnen op zichzelf staand worden toegepast. Meestal omvat mijn begeleiding een mix en zal tijdens de begeleiding blijken wat gewenst is om toe te passen.

Kosten: 95 euro excl BTW
Coachingstrajecten voor werknemers in onderling overleg (afhankelijk van onderlinge afspraken)
Duur van een sessie is max 1,5 uur

Wat vinden cliënten ervan?

“Je combineert op volstrekt natuurlijke, vanzelfsprekende wijze oosterse filosofieën en kennis met een westerse benaderingswijze, rationaliteit.”

“Overtuigend en vooral met veel liefde”

“Liefdevol, steeds weer de juiste methode toepassend (veel in huis), stevig met liefde, mooi mens. Een ander ver kunnen brengen omdat ze zelf ver is. Niets veranderen, alleen hoop ik dat veel mensen van je zullen leren.”

“Een persoon die in mijn beleving authentiek, spontaan en open, vriendelijk en betrokken is met een dosis humor.”

“Je bezit wat mij betreft de gave om alle drukte en hectiek in mijn hoofd tot rust te brengen. Waardoor het me lukt om stil te staan bij mezelf. Dit doe je door je volledig voor mij open te stellen en met alle aandacht bij mij te zijn. Doorgaans kost het mij veel moeite om de chaos in mijn hoofd tot rust te brengen. Een bezoek aan jou geeft weer zicht op mogelijkheden en een frisse blik op actuele zaken. Je prikkelt en daagt me uit om het antwoord in mezelf te vinden, dat raakt me en geeft me ook plezier en energie.”

“dat je met jouw vragen tot de kern komt, dat je met een groot/breed inzicht vanuit verschillende disciplines/invalshoeken/opleidingen/levenservaringen coacht, dat je warmte meebrengt, ondersteunend, humor, positief, motivator, je laat mogelijkheden (in)zien waar ik zelf niet aan denk (inventief), dat je zelfontwikkeling, groei heel belangrijk vindt en dat je je volgens mij op dat gebied ook steeds laat inspireren en anderen inspireert, daarom past het coachen zo goed bij jou!”

‘Gereedschapskist’

Elke persoon is uniek en elke sessie vindt weer in een gloednieuw NU-moment plaats. Het kan gaan om een éénmalige sessie of om meerdere sessies. Alles zal in onderling overleg met elkaar worden afgesproken. In afstemming en verbinding met elkaar zal blijken wat geschikt is om toe te passen. Onderstaande methoden maken onderdeel uit van mijn ‘gereedschapskist’.

Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken vormen de basis van alle coachsessies en toepassing van alle andere technieken, methoden en modellen. Luisteren, vragen stellen (open vragen, zo nu en dan bewust gesloten vragen), doorvragen (verder reikende vragen), exploreren, reflecteren, spiegelen, parafraseren, samenvatten, feedback geven, stil zijn, nog eens stil zijn, et cetera. Doel van het in gesprek gaan is het verruimen van je bewustzijn en verhogen van je reflectievermogen, coachdoelen scherp krijgen en rode draden zichtbaar maken.

ACT (Accept, Choose and Take Action)

ACT staat voor Acceptatie, Kiezen en Actie ondernemen. Deze methode brengt je in contact met wat er werkelijk toe doet in je leven. De kernwaarden die daaruit voortkomen, stimuleren en sturen je om veranderingen in je gedrag aan te brengen. Dit alles doe je mindful: weloverwogen, volledig bewust, open voor je ervaringen en volledig verbonden. Het doel is om psychische vaardigheden aan te leren om om te gaan met wat er ook is – aangenaam of minder aangenaam. En je te helpen om je waarden duidelijk te krijgen zodat je jezelf kunt leiden, stimuleren en de actie kunt ondernemen die je leven verrijkt.

De pijn de baas

De titel zegt het al: ‘Is de pijn je de baas?’ of ‘ Ben je de pijn de baas!’. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke pijn, maar ook om psychische ‘pijn’ en vermoeidheid. Deze methode verschaft je inzicht in hoe het gekomen is dat je zoveel pijn hebt of zo vermoeid bent. Het geeft inzicht in je huidige belastbaarheid, je draagkracht (Wat kan ik?) en je draaglast (Wat heb ik op mijn bordje?). Wat kan ik doen en wat laten om te herstellen en mijn belastbaarheid te vergroten. Het verschaft je inzicht in je energiehuishouding. Wat geeft energie, wat vreet energie. Een doeltreffende methode bij Burn-out en overspannenheid. Deze methode leidt tot een gezonde energiehuishouding, levensstijl en houding en herstelt je basis belastbaarheid.

Rationele Effectiviteits Training (RET)

Leren omgaan met emoties en gevoelens aan de hand van het ABC van RET. A staat voor een situatie, gebeurtenis, de aanleiding voor B. B staat voor Belief, de beelden, ideeën, gedachten die door de aanleiding bij je opkomen en C staat voor Consequenties: je gevoel en je gedrag ten gevolge van A en B. Door heel bewust te kijken, waar te nemen wat er is gebeurd (A), wat er bij je opkwam (B) en wat er vervolgens voor gevoel en gevolg optrad (C) kun je je bewust worden van irreële of bijvoorbeeld overdreven gedachten. Op deze manier kun je gewoontepatronen ontdekken, nagaan of dit nog passend voor je is of niet. En zo stap voor stap, door je denken te beïnvloeden, een nieuwe gedachtegang in je manier van denken aanbrengen, zodat nieuwe passende gedachten ontstaan en daarmee ander gevoel en gedrag.

Effectief Leiderschap (Duidelijke en praktische tools uit managementervaring)

Deze methode geeft veel handvatten om antwoorden te krijgen op Wat wil je? Wat is belangrijk voor je? Waar sta je voor? Waar ga je voor? Welke weg(en) sla je in? Zo word je je bewust van je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Het leert je je eigen omgeving te creëren door onder andere proactief te zijn, prioriteiten te stellen en vanuit je eigen waarden te leven. Je neemt het stuur in eigen handen en bent zelf de chauffeur (niet meer de passagier): jij besluit waar je naartoe wilt gaan en kiest zelf de weg om daar te komen. Een geschikte methode om je persoonlijke effectiviteit, welzijn en zelfredzaamheid te verhogen.

Ontwikkelingsgericht coachen

Ontwikkelingsgericht coachen richt zich op een projectmatige aanpak. Je hebt een wens en je wilt verandering brengen in een situatie. Je wilt van een ongewenste huidige situatie naar een gewenste situatie in de nabije toekomst. Deze methode helpt je om je wens concreet te maken en structuur aan te brengen om je wens te manifesteren. Daarbij krijg je inzicht in je zelf, je belemmeringen en de hindernissen, die je mogelijk op je weg aantreft. Deze methode verhoogt je zelfsturing, maakt het behapbaar zodat je stap voor stap je wens kunt neerzetten.

Zelfonthulling

In mijn leven heeft zich ook het een en ander voor gedaan. Ik vertel uit eigen ervaring of mee-beleving over mezelf. Een ervaring is bijvoorbeeld mijn burn-out. Natuurlijk sta je als cliënt centraal en gaat het niet om mij. Ik ga hier heel zorgvuldig en met mate mee om. Wel draagt het bij aan herkenning, begrip en vertrouwen voor de toekomst.

De ethische code en klachtenreglement van de NOBCO zijn van toepassing op de dienstverlening, zie www.nobco.nl.

Op aanvraag: algemene voorwaarden, privacy reglement en informed consent.