handen

Coaching en Counseling

Begeleiding vanuit coaching, counseling, managmentfilosofie en psychologie. Van alles wat, een holistische ofwel eclectische aanpak in mijn eigen stijl:
Een begeleider staat je bij in je persoonlijke ontwikkeling van levensstijl en -houding, draagt bij aan het activeren van je krachten en overgaan tot actie. De begeleider is daarbij neutraal, een objectief klankbord en stimuleert tot reflectie. Het gaat om bijvoorbeeld:

  • het verruimen van je bewustzijn, bijvoorbeeld: ‘Hoe gaat het eigenlijk met me? Hoe voel ik me? Wat merk ik op?’
  • inzicht in het eigen doen en laten en de consequenties daarvan
  • vragen beantwoord te krijgen op wat bij je past en wat niet

Kortom: om zelf tot inzicht te komen, de richting en vervolgstappen helder te krijgen, en obstakels te overwinnen. Onderstaande methoden en technieken kunnen op zichzelf staand worden toegepast. Meestal omvat mijn begeleiding een mix en zal tijdens de begeleiding blijken wat gewenst is om toe te passen.

Wat vinden cliënten ervan?

“Je combineert op volstrekt natuurlijke, vanzelfsprekende wijze oosterse filosofieën en kennis met een westerse benaderingswijze, rationaliteit.”

“Overtuigend en vooral met veel liefde”

“Liefdevol, steeds weer de juiste methode toepassend (veel in huis), stevig met liefde, mooi mens. Een ander ver kunnen brengen omdat ze zelf ver is. Niets veranderen, alleen hoop ik dat veel mensen van je zullen leren.”

“Een persoon die in mijn beleving authentiek, spontaan en open, vriendelijk en betrokken is met een dosis humor.”

“Je bezit wat mij betreft de gave om alle drukte en hectiek in mijn hoofd tot rust te brengen. Waardoor het me lukt om stil te staan bij mezelf. Dit doe je door je volledig voor mij open te stellen en met alle aandacht bij mij te zijn. Doorgaans kost het mij veel moeite om de chaos in mijn hoofd tot rust te brengen. Een bezoek aan jou geeft weer zicht op mogelijkheden en een frisse blik op actuele zaken. Je prikkelt en daagt me uit om het antwoord in mezelf te vinden, dat raakt me en geeft me ook plezier en energie.”

“dat je met jouw vragen tot de kern komt, dat je met een groot/breed inzicht vanuit verschillende disciplines/invalshoeken/opleidingen/levenservaringen coacht, dat je warmte meebrengt, ondersteunend, humor, positief, motivator, je laat mogelijkheden (in)zien waar ik zelf niet aan denk (inventief), dat je zelfontwikkeling, groei heel belangrijk vindt en dat je je volgens mij op dat gebied ook steeds laat inspireren en anderen inspireert, daarom past het coachen zo goed bij jou!”